Menü
 
Óra
 
Misszióink

Encs 

Homrogd

Felsővadász-Gadna (feltöltés alatt)

Felsőregmec (feltöltés alatt)

Miskolc (feltöltés alatt)

Ózd(feltöltés alatt)

Rakaca

Rakacaszend

Sajópetri

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kereső

Cigany-misszio www
 
 
Sajópetri

 

 

A Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség 2012-ben benyújtott, támogatást nyert TÁMOP-3.3.9. A-12/2-2012-0013 azonosító számú pályázata által lehetőséget kapott arra, hogy tanodát működtessen. Jelen írásomban szeretném bemutatni az egyházközség tanodájának célkitűzéseit, az ott folyó közel öthónapos munkát, az eddig elért eredményeket, az eddigi programokat

 

A tanodaprogram célja 

 

A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz. Amelyik szülő megteheti, külön szolgáltatást vásárol gyermekének, de sok tanuló esetében erre nincs lehetőség, sikertelen az iskolában, a kudarcok lemorzsolódáshoz, alacsony iskolai végzettséghez vezetnek. A gyerekek legtöbbje szegény családból érkezik, elsősorban nekik segít tanodánk. Mivel az iskolai követelményekhez történő alkalmazkodást a társadalmi-gazdasági háttér alapvetően meghatározza, ezért azok a gyerekek, akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy roma családból érkeznek az iskolába, sok esetben nehezen alkalmazkodnak az iskola elvárásaihoz és gyakran az iskola sem alkalmazkodik hozzájuk.

 

A nehézségek jelentős részét megfelelő pedagógiai, szociális támogatással, a hátrányok kompenzálását célzó fejlesztésekkel igyekszik kiküszöbölni.

 

A Haza-várlak Tanoda célkitűzései

 

Egyházközségünk tanodája a felzárkóztatást az otthont megidéző barátságos, szeretetteljes légkörű közösségben törekszik megvalósítani, a nevelésben példaképül Don Boscot választották az ott dolgozók és tanulók, ezért kapta a Haza-várlak nevet. Megnyitó ünnepségük Szent György nagyvértanú ünnepének előestjére esett, így magától értetődően Őt választották a tanoda védőszentjéül.

 

Cél a felnőttek részéről a hiteles keresztény életminta felkínálása a tanulók számára, s a tanulók részéről annak követése. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon a közösségben való alkalmazkodó magatartás kialakítását és fejlesztését alapvető célnak tekintik.

 

A tanoda minden gyermek számára az egyéni szükségletet törekszik kielégíteni. Nem a családból hozott értékeket akarja felülírni, hanem azokat továbbfejleszteni. Alapvetően egyéni fejlesztésben és a csoportmunkában folyik a mindennapi munka. Nem a másnapra való iskolai felkészülés a fő feladat, hanem az iskolai tanulást sikeresen megalapozó kompetenciák fejlesztése.

 

Munkatársak

 

A pályázat megvalósításában heten vesznek részt.

A tanoda szakmai vezetője a humán területet képviseli, magyar-történelem, drámapedagógia, hittan szakos pedagógus. A reálpedagógus főiskolai kémia tanári diplomával rendelkezik, vegyész, műszeres analitikus, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőközpont környezetvédelmi tevékenységének szakembere. Az angol nyelv oktatója kulturális antropológia szakos tanár, filozófia szakos doktorandusz a Miskolci Egyetemen. Az identitásfejlesztés és erkölcsformálás témakörében a helyi parókus vállal szerepet, egyetemi teológiai és szociális szakvizsga végzettségekkel. Ő egyben a tanoda projektvezetője is. Két segítő vesz még részt a mindennapi munkában, akik közül az egyik roma származású dolgozó (feltétele volt a pályázatnak, hogy roma származású foglalkoztatottja is legyen), ő nyolc osztályt végzett. Az egyházközség aktív tagja. A másik segítő gimnáziumi érettségivel és középfokú hitoktatói végzettséggel rendelkezik. A tanoda munkáját számviteli főiskolai végzettséggel rendelkező pénzügyi vezető is segíti.

 

A tanoda tevékenysége

 

A pályázati előírás szerint harminc gyermekkel, illetve törvényes képviselőikkel (szülő, gyám) jött létre szerződés, melyben meghatározásra kerültek a vállalt kötelezettségek, feladatok (,,A társadalmi jobb beilleszkedés érdekében fogadják el a tanulók a tanoda működési szabályzatát, házi rendjét, munkarendjét és törekedjenek annak minél pontosabb betartására. Ugyanakkor érezzék otthon magukat, érezzék sajátjuknak a tanodát. Szeressék meg a tanodai tanulmányi munkát, s tegyék magukévá a keresztény értékrendet.”)

 

A lemorzsolódás megelőzése érdekében a tanodának kiemelt hangsúlyt kell fektetnie mind az iskolával, mind a tanuló családjával való kapcsolattartásra. A résztvevő családok számára nyitott programok szervezése is segíti a lemorzsolódás csökkentését.  

 

A működés megkezdésekor a tanulók mentort választottak, egyénileg maghatározták az elvárásokat és az együttműködés szabályait. A pedagógusok az egyéni fejlesztést tekintik alapfeladatuknak, törekszenek megkeresni minden tanulónak a neki legmegfelelőbb tanulási módszert. Az önálló tanulást segítik a szövegértési-szövegalkotási gyakorlatok, számítógépes ismeretek bővítése, internet-használat. Csoport foglakozásokon alkalmazzák a drámapedagógiai technikát és annak teljes eszköztárát, művészeti és kézműves foglalkozásokon fejlesztik a manuális készségeket is. Hangsúlyt kap az önismeret, a saját képességek, készségek, hajlandóságok ismerete, beszélgetés és önismeret projekt megvalósítása során.

     

A Haza-várlak Tanoda 2013. április 22-től működik. A tanoda a tanév végéig szinte minden nap telt házzal működött, az ott dolgozók nem küldték el azokat sem, akik a tanodásokkal érkeztek: testvérek, barátok, rokonok. Sokszor az ismerősök csupán azért is elkísérték a tanodás társaikat, mert ott mindig kaptak valamit enni.

 

Augusztus végére, szeptember elejére lassan letisztul a kép, letisztázódik, a tanodások jelennek meg délutánonként. Augusztus elejétől a pótvizsgákra való felkészítést végezték. Igénybe vették a pedagógusok segítségét nem cigány származású, nem tanodába járó gyermekek és szüleik is a pótvizsgára való felkészítésben, nekik is segített a tanulásban a tanodavezető. Minden tanodás számára egyéni órarend készült.

 

Három órától kezdődik a gyülekező, ez alatt az idő alatt csapatmunkában, hasznos, szabadidős tevékenységekben vesznek részt a tanulók. Egyéni vagy csoportos munkában készült már a gyermekek keze által filc falikép, gipsztárgyakat öntöttek, színeztek, bábokat varrtak, festményeket, grafikákat készítettek. A lányok kötni tanulnak, keresztszemes varrással terítőt készítenek. Érdekes és figyelmet, finommotorikát fejlesztő feladat a körmön fonás elsajátítása is. A nemezelést is kipróbálták már. Egyik mentorukkal időnként a fényképezés elsajátítását próbálgatják. Megismerkedtek a fényképezőgép (nem digitális) felépítésével, működésével. Fényképek nézegetésével különböző technikákat ismernek meg. Fotókat készítenek a településen, a falu központjában, illetve saját lakókörnyezetükben is. A tanoda délután háromtól hétig tart nyitva.

 

A hét napjain más-más tanár van jelen a tanodavezető mellett, délutánonként akár 4-5 csoportban is tevékenykednek. A foglalkozások alatt vagy fejlesztés, vagy ismeretbővítés folyik, vagy – amennyiben nem végeztek – a másnapi tanulással foglalkoznak. Hétfőn és kedden van jelen a tanodában az angol nyelv oktatója, a tanodavezető és a segítők mellett. Szerdán a görögkatolikus parókussal, csütörtökön és pénteken pedig a reál pedagógussal találkoznak a gyerekek.

 

A tanodás gyermekek három, tízfős csapatba rendeződve egy-egy csoportot alkotnak. A csoportok neveit egy-egy, egyházközségünkhöz kapcsolódó szent nevéről kapták, illetve róluk nevezték el magukat. Szent Mihály főangyal templomunk védőszentje, az ő ünnepéhez kötődik a templomünnepünk, a búcsú napja. Szent György a tanoda védőszentje is, hiszen Szent György nagyvértanú ünnepének előestéjén volt a tanoda megnyitója.

 

A 10-10 fős családi megbeszéléseken a gyerekek átbeszélik a hét örömeit, nehézségeit. Feladatokat vállalnak: pl. jobban odafigyelnek az iskolában a magaviseletre, „nem szólnak be a tanároknak”, vigyáznak a társukra, figyelnek a barátnőjük iskolai viselkedésére stb. Segédkeznek az uzsonnakészítésben, terítést vállalnak, közreműködnek a takarításban, illetve segítenek a kisebbeknek feladatik megoldásában. Elemzik a vállalt feladatok sikerességét, kudarcait.

 

A 2012-2013-as tanévet a tanulók a következők szerint zárták. A 30 gyermek közül sok a jó képességű.  Ketten kitűnő bizonyítványt szereztek, három gyermek 1 vagy 2 négyessel, jelesre végzett, 11-en jobb, mint 4-es átlagot értek el. A tanodás tanulók között jelen van a másik pólus is. A tanév végén 5 tanuló kapott elégtelen osztályzatot, mindannyian pótvizsgázhattak, közülük hárman sikeresen vizsgáztak.

 

Közösségi rendezvények, jeles napok a tanoda életében

 

A tanoda életében több, sajátos közösségi rendezvény is van. Két év alatt több tanodai nyitott program is szerepel, melyek nemcsak a gyerekek, hanem hozzátartozóik, s egyéb társadalmi szervezetek jelenlétében zajlanak. Az első ilyen alkalom maga a megnyitó volt.

 

I.) Máriapócsi gyermekbúcsú

 

Májusban a gyermekek búcsúján több ezer gyermek vett részt, köztük a sajópetri tanodás gyermekek is.

 

II.) Részvétel a sajópálfalai hittanos hálaadáson

 

Több mint 20 éve minden éven megrendezésre kerül Sajópálfalán a nyári szünidő első napján a görögkatolikus hittanosok játékkal, vetélkedőkkel egybekötött imádságos hálaadása az elmúlt tanévért. Tanodánk kb. 40 fővel, busszal érkezett erre a napra.

 

 III.) Pünkösdölés

 

A vallási háttér megjelenítésével a magyar népszokások is megelevenedtek. Az ünnep napján sokan részt vettek a Szent Liturgián Sajópetriben, majd csoportjátékokkal egybekötött pünkösdi király- és királynőválasztásra került sor.

 

IV.) Születésnapok

 

A tanév végéig, június 15-ig napi szinten működött a tanoda. Nyáron csak bizonyos rendezvények lebonyolítása kapcsán jönnek össze a tanulók és a dolgozók. Ilyen esemény volt a nyári születésnapok megünneplése is játékos, zenés együttlét keretében.

 

 V.) Együttműködés egy TÁMOP-os, a ,,Mélyszegénységben élőkért” projekttel

 

A környékbeli Sajóhídvég település és környéke 10 településen, mélyszegénységben élők megsegítését célzó projektet valósít meg. Tíz környékbeli település 10-10 családját segíti a program. Velük működött együtt a Haza-várlak Tanoda. A hatnapos családi program a tanoda épületében került megrendezésre sajópetri családok részére. Csoportos vetélkedők, játékos sorversenyek, kavicsfestés, a kánikulában vizes játékok keretében foglalkoztak a családokkal. Volt velük pszichológus is, aki életvezetési tanácsokkal látta el őket (pl. rendszeresség). Lelki problémáikat elmondhatták, megbeszélhették a szakemberrel az ide érkezők.

 

A hatodik napon a tanoda kémia szakos pedagógusa kémiai kísérleteket végzett a gyerekekkel, a szomszédos Ónod községből a református egyházközség szervezésében a fiatalok tanmesét mutattak be. Ehhez jó hangulatú „Ki mit tud?” vetélkedő kapcsolódott.

 

 VI.) Családi nap

 

Augusztus 6-án egyházi ünnephez (Úrszínváltozás ünnepéhez) kapcsolt családi napra gyűlt össze a tanoda diáksága szüleikkel együtt. A vetélkedőket az üstben elkészített babgulyás elfogyasztása, valamint a közösen készített papírsárkányok eregetése zárta.

 

VII.) Táborozás Hajdúdorogon

 

A tanodás gyermekek 2013. augusztus 21-től négynapos táborban vettek részt Hajdúdorogon. A programok között szerepelt látogatás Nyíregyházán a Sóstói Állatkertben, a görögkatolikus püspökség, társszékesegyház, hittudományi főiskola és szeminárium megtekintése. A második napon a hajdúdorogi székesegyházat tekintették meg, s találkozhattak főtisztelendő Kocsis Fülöp püspök atyával is. Ebéd után jókedvű strandolás következett a város strandján. A harmadik napon Debrecenben városnézéssel kötötték egybe a református kollégium múzeumának megtekintését, majd a vidámparkban telt a délután önfeledt játékkal.  Az utolsó napon a hajdúnánási strandot látogatták meg. Vacsora előtt és után közös játék és sportolási lehetőség kovácsolta össze a csapatot mindjobban a gimnázium területén. Az esték imádsággal zárultak a gimnázium kápolnájában.

     

VIII.)  A cigányság és a kereszténység kapcsolatának témakörében meghirdetett pályázathoz köthető közösségi találkozón és Vályi István díj átadón való részvétel Esztergomban.

 

A Hit Évében a Boldog Ceferino Alapítványhoz kötődő, Székely János püspök atya vezette Kájoni János Romapasztorációs Közösség az idei év elején országos pályázatot hirdetett intézmények, magánemberek, plébániai, egyéb gyermek- és felnőtt közösségek részére. Olyan pályaműveket és produkciókat vártak, amelyek a cigány kultúra és a keresztény értékek közös pontjait mutatják meg, vagy pedig feltárják a cigány emberek hitvilágát, vallásos életüket. Nagy örömmel fogadták a témában elkészített szoborcsoportokat, festményeket, különböző írott feldolgozásokat, tudományos jellegű munkákat.

 

Tanodánk több területen is adott be pályázati munkát: fotóalbumot a sajópetri cigányság életéről, két novellát, két grafikát Szent Mihályról és Szent Borbáláról. A gyermekek elkészítettek egy, a cigány foglalkozásokat bemutató terepasztalt, valamint bemutatták a drámapedagógia eszközeivel feldolgozott Bartimeusról szóló történetet.

 

Az országos pályázathoz kötődő keresztény roma ifjúsági találkozót 2013. szeptember 29-én, Esztergomban, a Szent Adalbert Központban rendezték meg, melyen a tanodások és alsó tagozatos tanulók is részt vettek. Két területen értek el a gyermekek szép eredményt, mind a terepasztal, mind pedig a Bartimeus történetét feldolgozó előadás a kategóriájában első helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Szűcsné Fenyő Ágnes, Kirschnerné Baló Anikó  és Ördög Anita

 

Fontos, hogy tanodánk munkatársai képzéseken vegyenek részt. Ennek megszervezését a Miskolci Apostoli Exarchátus cigány szakkollégiuma vállalta fel. Az exarchátus bizottságai szakemberek bevonásával 5 éves fejlesztési tervet dolgoztak ki az ifjúsági, család- és cigánypasztoráció területén, amelynek irányelvei: közösségi élet (koinónia), szeretetszolgálat (diakónia), tanítás – tanúságtétel (martíria), ünneplés (liturgia).

 

Összegzés

 

A Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség törekszik a jövőt jelentő fiatalság ügyét, s a halmozottan hátrányos helyzetűek problémáját felvállalni.

 

A hitben való munka, a hitben való tettek sora arra a reményre jogosít, hogy a megfelelő időben gyümölcse is lesz a folyamatos erőfeszítésnek, az elvégzett munkának. Az egyházközség és a tanoda munkatársai a mindennapi munkával kívánnak hozzájárulni a keresztény értékek középpontba állításával, életvitelükkel a cigány-pasztorációhoz, mely reményeik szerint a közvetlen környezetben elősegíti a jövőben az értelmes keresztény élet megvalósulását.

 

 
Pályázatok

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. A támogatás mértéke: 100 %. A a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

 

 
Ajánlott oldalak

Görögkatolikus Metropólia

KRSZH

gorogkatolikuskoli.hu

VAtikáni Rádió

Magyar Kurir

ciganypasztoracio.hu

 
GALÉRIA
 
Eseménynaptár
 

Laza autós túrák, túratervek: LATURA.... Látogass el a honlapomra és keress rajta szabadidõs programokat!    *****    Kérlek támogasd az ADVENTI rendezvényt. EKE bakszámlaszám: 11731025-20001405-00000000 /OTP Bank/. Hátrányos helyzetû....    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? www.kiftit.gportal.hu Életmód, egészség, fitnesz..www.kitfit.gp.hu    *****    Nyereményjáték!!! Az elsõ 20 hirdetõ fejenként 30 kreditet kap ajándékba!!! Hirdess és nyerj! :)    *****    Csatlakozz te is az Airsoft Csapatunkba!!!!    *****    Szereted a pirozást? Itt a helyed! Minden, ami tûzijátékkal kapcsolatos!    *****    Szereted a pirozást? Itt a helyed! Minden, ami tûzijátékkal kapcsolatos!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, mindenkinek érdemes belenézni. Tõlem nagyon részletes sors és személyiség analízist kaphatsz!    *****    Születési horoszkóp,elõrejelzés, biotérkép, Jónás féle fogamzási képlet, baba horoszkóp és még sok lehetõség.Kattints!    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? A Kit Fit oldal megnyitotta kapuit. Életmód, egészség, fitnesz....    *****    Sok olvasmány, érdekes ezoterikus anyagok és asztrológiai megrendelések, diplomás asztrológustól! Keress meg és válassz!    *****    Ne feledd,nemsokára itt a Karácsony és egy születési horoszkóp,nagyon kedves ajándék,lepd meg szeretteid, örülni fognak!    *****    Ünnepi minijátékkal készültünk, a határidõ rövid, nézz be mielõbb és küldd be a megoldást! :)    *****    My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim    *****    Számodra mi az, ami átadja az õszi hangulatot? Készíts õszi fotókat, küldd be és nyerj! :)    *****    WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU    *****    Rendeld meg,születési horoszkópodat 3 év ajándék elõrejelzéssel,biotérképed,párkapcsolati elemzésed.Várlak az oldalamon!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Szeptember 17. - 22. ig minden megrendelés, csak a felébe kerül! Érdemes élni ezzel a lehetõséggel. Várlak az oldalon!!!    *****    Új regényem, olvasóit keresi. Kérlek gyere és olvass bele. Egy Fantasy világ, melyben két harcos a békéért harcol...